m
Popular Posts
Follow Us
FőoldalCivil szervezetek
A
Alapítvány
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Elnök: Forgon Emese Katalin. A kuratórium tagjai: Forgon Emese, Radácsiné Lódri Judit, Székelyné Veres Erika, Versényi Ágnes, Zahonyik Szilvia.
Adószám: 1856 1751-1-09.
Bankszámlaszám: 6060 0163-1102 4226-0000 0000.

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvodába (4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.) járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra: 1. A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi mentális fejlesztésének elősegítése a nevelőmunka tárgyi feltételeinek javításával. 2. Az óvodai környezet esztétikusabbá tétele. 3. Kirándulások, erdei óvoda, sport-, kulturális és jótékonysági rendezvények szervezése és támogatása. 4. Szakmai programok, konferencia szervezése, támogatása, valamint az ezzel kapcsolatos kiadványok szerkesztése és kiadása (előadók díjazása, szervezési költségek átvállalása, stb.) 5. Felzárkóztatás, tehetséggondozást elősegítő tevékenységek szervezése és támogatása (a tevékenységeket vezető és ellenőrző óvodapedagógusok díjazása, szakmai eszközök, szervezési költségek stb. biztosítása). 6. Az óvoda hagyományápoló, környezetvédelmi, közlekedésre-és egészséges életmódra nevelésének segítése. 7. Az óvoda általános feltételrendszerének javítása- berendezési tárgyak, játékok, eszközök vásárlása. 8. Szabadidős foglalkozások – bábszínház, állatkert, vadaspark, – meghívott előadóművészek műsorainak támogatása. 9. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. 10. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok jutalmazása.

Cím: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.
Telefonszám: 52/386-129
E-mail cím: alsojozsa@gmail.com

ÉRMÉK Alapítvány

Az „ÉRMÉK” Alapítvány, megnyitotta Kihívással Élők Nappali Intézményét, a Rózsavölgy utca 47-53 szám alatt. Várják kihívással élő személyek jelentkezését, 5 éves kortól. Szolgáltatások: – napközbeni ellátás 8-16 óráig: – foglalkozások, képzések – ebédelési lehetőség – rehabilitáció, gyógytornász segítségével – terembérlési lehetőség További Információ kérhető: Oláh Zoltán alapítótól, a: 20/312-2080-as telefonszámon vagy Nánási János elnöktől, a: 20/524-3403-as telefonszámon.

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 47-53
Telefonszám: 20/312-2080
E-mail cím: ermekalapitvany@yahoo.com

Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány

Az alapítvány tartós közhasznú céljai: A Gönczy Pál Utcai Óvodába (4225 Debrecen, Gönczy Pál 1-3.) járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra: 1. A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, mentális fejlesztésének elősegítése a nevelőmunka tárgyi, technikai feltételeinek javításával. 2. Az óvoda esztétikusabb környezetének kialakítása. 3. Kirándulások, sport- és kulturális versenyek (torna verseny rajzverseny,mesemondó verseny) vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása stb.). Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 60600163-11014131 Adószám: 18558120-1-09 Várjuk az SZJA 1%-át, és egyéb támogatásukat számlaszámunkra.

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 1-3
Telefonszám: 52/536-682
E-mail cím: gonczy84@gmail.com

Józsa Fejlődéséért Alapítvány

A JÓZSA című helyi lap kiadásával foglalkozunk elsősorban, továbbá helyi közösségi programok szervezésével.

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

B
Baráti kör
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre

Vezető: Papp Gézáné A baráti kör nyitott, mindenkit szeretettel vár. Minden kedden 15-17 óráig tartják összejöveteleiket a Józsai Közösségi Házban.

Cím: Józsai Közösségi Ház
Telefonszám: 0620/253-0239

E
Egyesület
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület

Vezetője: Gáll Gizella Minden szerdán 16-18 óráig tartják összejöveteleiket a Józsai Közösségi Házban. Nyugdíjas weboldal, ahol ez a klub is szerepel: www.ezustido.hu

Cím: Józsai Közösségi Ház

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület

Egyesületünket 2015-ben alapítottuk. Célunk a különböző generációk által hordozott ismeret, tudás felkutatása és megőrzése, egymás számára történő átadása, a meglévő készségek és képességek fejlesztése, új ismeretek és kompetenciák megszerzésének biztosítása, élmény és tapasztalatszerzési programok szervezése, kapcsolatépítés és hálózatosodás, közösségépítés.

Ezért az egyesületünk tagjai hisznek abban, hogy minden ember – kortól és nemtől függetlenül – értéket képvisel és őriz, tudással bír, folyamatosan akar, tud és képes tanulni, fejlődni, kíváncsi és keresi az új kihívásokat, ezért lehetőséget kívánunk biztosítani nekik az egész életen át tartó tanulásra, önművelődésre, valamint támogatni őket a mindennapi és családi életük, szabadidejük, karrierjük és szakmai fejlődésükben.

Néhány feladatunk:

– különböző programok szervezése és közösségépítés

– csoportok, foglalkozások, klubok, kirándulások, táborok, túrák szervezése és/vagy támogatása

– előadások, konferenciák, kiállítások, rendezvények, találkozók, workshopok megszervezése, lebonyolítása

– kulturális, művészeti és népművészeti programok szervezése, a közművelődés támogatása

– gazdasági-, pénzügyi-, és vállalkozói, valamint új technológiai és informatikai ismeretekkel kapcsolatos kompetenciafejlesztés

– készség- és képességfejlesztő foglalkozások, képzések, tréningek, tanfolyamok, tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása

– a környezet- és természetvédelmi ismeretek terjesztése

– az élethosszig tartó tanulás elősegítése (life long learning)

Elnök: Hári-Kapusi Gabriella generacioktudasaert@gmail.com

Adószám: 18737493-1-09

Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000087-17890008

Cím: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 59.
Telefonszám: 06-20/2911-609
E-mail cím: egyesulet@generacioktudasaert.hu
Weboldal: www.generacioktudasaert.hu

Hegyek Vándora Egyesület

Tevékenységeink:
a. Természetjáró és magashegyi, sí-, teljesítmény-, kerékpár-, vízi- és túlélőtúrák, jelvényszerző túramozgalmak, táborok, vándortáborok, expedíciók, erdei iskolák; csapatépítő tréningek szervezése, vezetése;
b. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
c. Kulturális örökség megóvása;
d. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
e. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
f. Környezet-, természet- és állatvédelem

Cím: 4225 Debrecen Nyáry Pál u. 42.
Telefonszám: +36/30/50-45-137
E-mail cím: hegyekvandora@gmail.hu, httk@hegyekvandora.hu
Weboldal: www.hegyekvandora.hu

Józsai Segítő Szolgálat
Elnök: Zágonyiné Nagy Szilvia
Az egyesület adószáma: 1855 3929-1-09
Tevékenységeink:
– kulturális programok szervezése Józsán
– jogi, pszichológiai tanácsadás
– szociális ügyekben információ szolgáltatás
– környezet építés

Cím: 4225 Debrecen, Síntelep u. 2.
Telefonszám: 06-30/585 51 70
E-mail cím: jozsasegito@gmail.com

Józsai Turul Egyesület

Tevékenységi kör: kultúra és hagyományőrzés. Elnök: Mohácsi László.

Cím: Józsa, Nagyszentgyörgy utca 62.

K
Klub
Nők Klubja

Vezető: Zágonyiné Nagy Szilvia. Minden csütörtökön 18 órától vannak összejövetelek a Józsai Közösségi Házban.

Telefonszám: 06305855170
E-mail cím: nokklubjajozsa@gmail.com

P
Polgárőrség
Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért

Elnök: Molnár Miklós
Szolgálai Iroda: 4024 Debrecen, Sas u. 2.
Józsai csoportvezető: Horváth Lajos 06-30-96-77-115
Józsai csoportvezető helyettesek: Tóth Sándor 30/43-00-901

SZJA ADÓ 1% támogatásához adószámunk: 18148051-1-09

Cím: 4225 Debrecen, Tokaji utca 19/A
E-mail cím: pasztorferencne 2011@t-online.hu