Hírek

Egy nagyszerű hír a Gönczy oviból.

A Gönczy Pál Utcai Óvoda "Örökös Zöld Óvoda" lett.

 

2020-ban tizennegyedik alkalommal került meghirdetésre az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a „Zöld Óvoda”, az „Örökös Zöld Óvoda” minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat. A 2011-es év után először, 2014-ben másodszor, majd 2017-ben harmadszor nyerte el óvodánk a „Zöld Óvoda” kitüntető címet. 2020-ban megpályáztuk az „Örökös Zöld Óvoda” címet is, amit nagy örömünkre a napokban megkaptunk.

 Idén 15 éves a Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat, az újabb sikeres pályázókkal együtt országszerte már közel 1000 intézményben nyílik lehetőség a gyermekek környezettudatos nevelésének és szemléletének megalapozására. A Gönczy Pál Utcai Óvoda közössége elkötelezett a gyermekek környezettudatos nevelésének és szemléletének megalapozása, természeti értékeink, a minket körülvevő környezet védelmének tudatosítása érdekében. 

zoldovoda_288

Pedagógiai Programunk nagyon fontos feladata a környezet tudatos védelme és megszerettetése, a környezettudatos szemlélet, a „Zöld Óvoda” címnek megfelelő magatartás kialakítása, a fenntarthatóságra nevelés, amelyhez nagy adottság a gyönyörű, minden gyermeki igényt kielégítő óvodaudvar. Egész nevelőmunkánkat áthatja az a holisztikus látásmód, hogy a környezet soktényezős, összefüggő rendszer, melyben nincsenek lényegtelen elemek. Növény és állatfajok tisztelete, a föld, a víz, a levegő védelme, megbecsülése, továbbá a szülőföld, a lakóhely és az ehhez kapcsolódó személyek megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához. Fontos feladatunk az érzelmi nyitás környezetünk felé. Ennek megvalósítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé irányítsuk, hogy kialakuljon bennük a pozitív érzelmi kötődés a természettel, a környezetükkel.

A természetszeretet, természetvédelem, az emberi környezet védelme, a természettudatos élet érték, amit az óvodapedagógusoknak, szülőknek személyes példamutatással, nevelő munkával szükséges közvetíteni. A gyermekek, ha látják, ha tapasztalják, hogy az őket körülvevő felnőtt igényes a környezetére, védi azt, figyelemmel kíséri a változásokat, aktívan, cselekvően részt vállal a tevékenységek, feladatok végzésében, akkor követi ezt a magatartást.

Deák Józsefné
óvodavezető