Hírek

Óvodai jelentkezés

Kedves Szülők! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerit a gyermekeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

 

ovoda_466

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 2021. február 19-ig, ami most elektronikusan történik a veszélyhelyzetre való tekintettel.

A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják. A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg az önkormányzati fenntartású óvodák közül, amely lehet nem körzetes is. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Férőhely hiánya esetén a szülő által meg  nem jelölt óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal a szülő egyetért. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem körzetes, de munkahelyhez közeli intézmény. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke  a www.debrecen.hu oldalról letölthető.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2021. március 12-ig, melyről értesíti a szülőket. A beiratkozás tervezett időpontja: 2021. április 21-22. a pótbeiratkozás 2021. május 5. lesz. A veszélyhelyzetre tekintettel a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell majd bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyi igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Gönczy Pál Utcai Óvoda
4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 1-3.
Telefon: 52/536682, 52/536683
E-mail:
gonczy@ovoda.debrecen.hu, gonczy84@gmail.com

 

 

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
4225 Debrecen-Józsa, Alsójózsai u. 13.
Telefon: 52/386-129
Web: www.ovijozsa.hu