Hírek

Ügyvéd válaszol: indul a családok otthonfelújítási programja

Sokak kérdésére válaszolva a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról megjelent 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete kormányrendelet főbb szabályait ismerteti Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska a teljesség igénye nélkül:

laksfelj_550_550

Ki jogosult igénybe venni?

az a magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő nagykorú, cselekvőképes természetes személy igényelheti, akinek

egy magzata a várandósság 12. hetét betöltötte,

- vagy egy vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke 25. életévét még nem töltötte be,

- vagy egy vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,

- vagy egy kiskorú rokona van, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;

- ha több gyermek van, akkor is csak egy igénylés nyújtható be.

Milyen lakás felújítására igényelhető?

- az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

- az igénylő(k), valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,

- az igénylő(k)nek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos,

- az a szülő jogosult támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van,

- vagy mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000,- Forint. A támogatás a rendeletben tételesen felsorolt felújítási munkákra vehető igénybe, több felújítás, több számla esetén egyetlen alkalommal előterjesztett kérelemben.

 

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni

A támogatás iránti kérelem

a) a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

b) az igénylő(k) a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,

c) postai úton vagy

d) személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

A támogatás 2021. január 1-t követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

Részletes szabályokkal kapcsolatosan a Kormányhivatalnál érdemes érdeklődni.